Razvoj Kadrov

Podjetjem omogočamo sodelovanje na različnih področjih krepitve zaposlenih.

Izbor kadrov
Razvoj vodilnega osebja
Razvoj prodajnega osebja
Talenti in nasledniki
Managerski psihološki pregledi
Team building in team bonding

Psihološka testiranja in poglobljeni intervjuji

Psihološka ocena in mnenje na objektiven, veljaven in zanesljiv način poda profil osebnosti, razvite veščine ter usklajenost glede na zahteve delovnega mesta.

V postopku psihološkega preizkusa spoznamo posameznikove sposobnosti, osebnostne lastnosti, njegova močna področja in morebitne ovire za doseganje ciljev, upravljanja lastnega življenja in odnosov ter razvoja lastne kariere. Rezultati nam opišejo in napovejo posameznikovo delovanje v različnih življenjskih situacijah. So pokazatelj umskega in osebnostnega potenciala.

Ugotavljamo:

Najbolj izražene osebnostne lastnosti;
Čustvovanje;
Kognitivne funkcije, intelektualni potencial, koncentracijo;
Motive, vrednote, timske vloge;
Poklicne interese, karierna sidra;
Komunikacijo in vedenje v različnih socialnih situacijah;
Potencial za prevzemanje vodstvenih vlog.

Glede na zahteve delovnega mesta se oblikuje baterija izvedenih testov.

Za izdelavo osebnostnega profila se opravi poglobljeni intervju.

Poleg predstavitve testnih rezultatov svetujemo glede nadaljnjega razvoja in vodenja kandidata.

POSTOPEK V PROCESU IZBORA KADROV:
– Analiza delovnega mesta
– Testi sposobnosti in vprašalniki osebnosti
– Poglobljeni intervjuji
– Poročilo

Stili in kompetence vodenja
Ocena stilov in kompetenc vodenja.

Coaching
Individulni coaching vodji za izboljšanje lastnega vodstvenga delovanja, doseganja želenih rezultatov, motiviranja in spodbujanja zaposlenih , opravljanja s sabo in zaposlenimi itd.

Izobraževanje in treningi
Oblikovanje razvojno-izobraževalnih načrtov.

Letni pogovori
Načrtovalno motivacijsko in razvojno orodje, oblikovanje sistema, usposabljanje za izvajanje, podajanje povratnih informacij vodjem ter coaching vodjem, izdelava poročil in planov glede razvrščanja zaposlenih, izobraževanja, klime in kulture ter motivacije.

Kriteriji ocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti
Oblikovanje kriterijev, tako da odražajo realno in želeno stanje organizacije, oblikovanje sistema in vključitev v gibljivi del nagrajevanja, evalvacija izvajanja.

Kriteriji
Ocena kompetenc prodaje in cilja komuniciranja.

Coaching
Individualni ali skupinski coaching prodajnega osebja za izboljšanje lastnega udejstvovanja v službi,zadovoljstva pri delu in doseganje večje produktivnosti ter uspešnosti.

Izobraževanje in treningi
Oblikovanje razvojno-izobraževalnih načrtov za prodajno osebje.

Letni pogovori
Načrtovalno motivacijsko in razvojno orodje, oblikovanje sistema, usposabljanje za izvajanje, podajanje povratnih informacij, izdelava poročil in planov.

Kriteriji
Kriteriji prepoznavanja talentov in naslednikov znotraj organizacije.

Coaching
Individualni ali skupinski coaching talentov in naslednikov za izboljšanje lastnega udejstvovanja v službi, spodbujaje kreativnosti, zadovoljstva pri delu in doseganje večje produktivnosti.

Izobraževanje in treningi
Oblikovanje razvojno-izobraževalnih načrtov.

Letni pogovori
Načrtovalno motivacijsko in razvojno orodje, oblikovanje sistema, usposabljanje za izvajanje, podajanje povratnih informacij vodjem ter coaching vodjem, izdelava poročil in planov glede razvrščanja zaposlenih, izobraževanja, klime in kulture ter motivacije.

Kriteriji ocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti
Oblikovanje kriterijev, tako da odražajo realno in želeno stanje organizacije, oblikovanje sistema in vključitev v gibljivi del nagrajevanja, evalvacija izvajanja.

Za vodilno osebje v podjetju je ključno, da ohranja psihično in fizično vitalnost v različnih okoliščinah.

Vodilno osebje se mora prilagajati spremembam, biti hitro odzivno, znati dobro upravljati z odnosi, sprejemati pomembne odločitve, iskati rešitve in imeti vzpostavljene notranje moči za soočanje z različnimi izzivi.

Poleg tega se vsak človek lahko v zasebnem življenju sreča z različnimi pretresi in stiskami, ki imajo lahko vpliv tudi na delovno okolje.

S pomočjo managerskih psiholoških pregledov ugotavljamo:
Psihološke izzive posameznega delovnega mesta
Stopnjo izpostavljenosti stresu
Posameznikove vire moči in resilentnosti
Ključne karakteristike, ki posameznika podpirajo v poklicnem delovanju

Obenem s posameznikom opravimo poglobljen pogovor in svetovanje ter pripravimo načrt osebnih usmeritev, ki mu/ji omogočajo boljše psihološko delovanje na poklicnem področju.

Vzpostavimo načrt za obvladovanje stresa, krepitev moči, soočanja, sprejemanja odločitev ter soočanja z omejujočimi načini delovanja, kot sta na primer deloholizem in pretiran perfekcionizem.

Krepitev ekip s pomočjo delavnic, izobraževanj, izkustvenih tehnik, povezovalnih iger itd.

“Psihološki” team buildingi so usmerjeni predvsem v krepitev duševnega zdravja med zaposlenimi ter negovanju medsebojnih odnosov (s pomočjo komunikacijskih veščin, asertivnega vedenja itd.).

Namenjeni so predvsem povezovanju ekip s pomočjo učenja novih
veščin in tehnik.

To dosežemo predvsem s pomočjo izkustvenih vaj, povezovalnih iger in učenja o medsebojnem sprejemanju in razumevanju.

Uporabljeni so tudi elementi “team bondinga”, ki je usmerjen predvsem v krepitev odnosov med člani ekipe na zabaven in sprostitven način.

“Z razvojem potencialov zaposlenih, spodbujamo učinkovito spoprijemanje z ovirami in krepimo organizacijsko klimo podjetja. Zadovoljni zaposleni = zadovoljno podjetje.”

Potek

Način izvedbe prilagajamo potrebam naročnika.

Več informacij

 info@brstpsihologija.si
  068 182 817