Psihoterapija in psihološko svetovanje

Za ohranjanje vitalnosti, učinkovitosti, motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih je ključna skrb za duševno in telesno zdravje. Skoraj vsak posameznik se v življenju enkrat ali večkrat sreča z različnimi izzivi, ki lahko vplivajo na delovne procese v organizaciji. S psihološko podporo ali psihoterapijo, lahko organizacija poskrbi, da zaposleni kljub izzivom učinkovito opravljajo svoje delo, se hitreje vrnejo na delovno mesto v različnih težkih življenjskih obdobjih in ostanejo bolj motivirani pri opravljanju svojega dela.

Pri psihoterapiji in psihološkem svetovanju pomagamo posamezniku obnoviti polni potencial njegovega bivanja. V terapevtskem procesu vodimo posameznika po poti raziskovanja samega sebe in svoje življenjske zgodbe. Z namenom počutiti se bolje, občutiti veselje in živeti lepši jutri.

Psihoterapijo in psihološko svetovanje izvajamo za reševanje različnih težav, kot so:

  • Potrtost in brezvoljnost do življenja, močna otožnost;
  • Pretirana obremenjenost, stres, izgorelost;
  • Anksiozna stanja – fobije, strahovi, panični napadi
  • Izgube, žalovanje;
  • Vzgoja otrok, skrb za ostarele starše;
  • Težave v medsebojnih odnosih.

Pogovori so zaupne narave in namenjeni zgolj pomoči posamezniku. Izvajajo se po psihološko-svetovalnih etičnih načelih.

Pri psihološkem svetovanju in psihoterapiji delujemo po principih vedenjsko – kognitivne terapije.

“Z namenom počutiti se bolje, občutiti veselje in živeti lepši jutri.”

Potek

Srečanja potekajo individualno.
Posamezno srečanje traja 50 min.

Povpraševanje

 branka@brstpsihologija.si
  041 715 405