Psihološka testiranja

S pomočjo psihodiagnostičnih inštrumentov spoznamo posameznikove sposobnosti, osebnostne lastnosti, kognitivnih zmožnosti, močnih področji, pri upravljanju lastnega življenja ali na poklicnem področju. Rezultati nam opišejo in napovejo posameznikovo delovanje v  različnih življenjskih situacijah. So objektiven, veljaven in zanesljiv pokazatelj umskega in osebnostnega potenciala.

S psihološkim testiranjem ugotavljamo:

  • Najbolj izražene osebnostne lastnosti
  • Čustvovanje
  • Kognitivne funkcije,  intelektualni potencial, koncentracijo
  • Motive, vrednote, timske vloge
  • Poklicne interese, karierna sidra
  • Komunikacijo  in vedenje v različnih socialnih situacijah

S posameznikom se lahko opravi poglobljeni intervju, kjer poleg predstavitve testnih rezultatov svetujemo glede nadaljnjega razvoja na osebnem in poklicnem področju.

Za vsakega posameznika Izdelamo tudi  psihološko mnenje glede njegovega potencialnega osebnostnega razvoja, sposobnosti opravljanja določenih del, nalog ali primernosti za določeno delovno mesto.

 

IZJAVA O ZAUPNOSTI IN VAROVANJU PODATKOV
Delujemo skladno s psihološkim etičnim kodeksom. S podatki  in pridobljenimi informacijami ravnamo strogo zaupno in jih brez predhodnega dovoljenja testirane oseben ne posredujemo tretji osebi.

“Poznavanje lastnih zmožnosti ali zmožnosti kandidatov/sodelavcev nam omogoča dobro usklajevanje z zahtevami dela in usmerjanja na pot uspešnosti.”

Psihološka testiranja za medicino dela

Na testiranje se je potrebno predhodno naročiti.

 

Individualno testiranje in preverjanje svojih osebnostnih potencialov

Če se želite individualno testirati in preveriti svoje osebnostne potenciale. 
Na testiranje se je potrebno predhodno naročiti.

Naročanje

brst@brstpsihologija.si
  068 182 817