Predavanja in izobraževanja

Preko izobraževanj, delavnic in predavanj pomagamo ljudem v medsebojnih odnosih, podajamo znanje z različnih področji psihologije, skupaj izvajamo vaje, ki pomagajo pri urejanju odnosov, premagovanju stresa, krepitvi samopodobe. Znotraj skupine delimo izkušnje, tegobe, si medsebojno pomagamo in iščemo skupne rešitve ter širimo obzorja.

Delavnice, izobraževanja in predavanja, ki jih med drugim izvajamo:

Obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti
Moja kariera, moja lastna mojstrovina
Dobro obvladovanje časa, usklajenost dela in privatnega življenja
Ljubezen in partnerstvo
Všeč sem si
Živimo polno življenje – dobro počutje, radost in veselje – obvladovanje čustev, misli in vedenj
Za šole

Življenje brez stresa in napetosti ne obstaja. Največji stres povzročajo stalne, drobne stiske in konflikti, ki jim ni videti konca, in to navkljub našim lastnim prizadevanjem, da bi jih obvladali.

Skozi program spoznavamo stresne situacije, se učimo tehnik soočanja s stresom, spoznavamo kako preprečiti izgorelost, obvladati negativna občutja ter se truditi za notranji mir in dobro počutje.

Odkrivamo kako se stres odraža na posameznikovem vedenju, mislih, čustvih in telesu. Spoznavamo izvore stresa ter načine in tehnike soočanja s stresnimi situacijami. Učimo se o znakih psihične in emocionalne izgorelosti ter kako ju preprečiti.

Dotikamo se tematik, kot so stres in bolezen, tesnoba, trema, strah in soočanje z negativnimi čustvi Naučimo se tehnik globokega sproščanja, vodenja domišljije, psihičnega blagostanja in dobrega počutja. Aktivno se ukvarjamo s področji pozitivne psihologije, kot so optimizem, humor in kreativno reševanje problemov.

»Ker želimo, da živite lahkotno, polno in zadovoljno življenje«

Ljudje danes vse pogosteje sami usmerjamo svojo poklicno pot, svojo kariero. Delo predstavlja eno izmed osrednjih področij življenja. Uspeh v poklicu je nemalokrat odvisen od našega zadovoljstva s tem, kar delamo.

Spoznavamo sodobne poglede na delo in kariero, se učimo veščin uspešnih ljudi ter tehnik prepoznavanja in razvijanja naših najboljših potencialov.

Srečanja predstavljajo kombinacijo predavanj, vaj, samoocen in analiz. Vsebine se nanašajo na razvijanje karierne poti, odnose do dela, medosebne odnose, mreženje, premagovanje omejitev, pridobivanja veščin, izkoriščanja potencialov. Učimo se vztrajnost pri premagovanju ovir, komunikacija, nastopanje, asertivnega vedenja in predvsem prepoznavanja in razvijanja talentov in sposobnosti.

Vsi imamo na voljo enako količino časa. Kako ravnati s to dobrino, da bomo postorili vse dnevne obveznosti in obenem imeli možnost ukvarjati se z družino, prijatelji, hobiji, pa ni enostavno.

S pomočjo načrtovanja, omejevanja motilcev in kratilcev časa, z uvedbo »tihe ure«, s postavljanjem prioritet in osredotočanjem na trenutno aktivnost, si lahko izdelamo svoj lasten načrt obvladovanje časa in si tako zagotovimo urejeno delovanja in veliko prostora za aktivnosti, ki nam ugajajo in nas bogatijo.

Ljubezen je Največkrat imenovano čustvo, najbolj zmedeno čustvo ter hkrati najbolj vznemirljivo. Prinaša nam lahko največjo blaženost ali največjo bolečino, največ zmot in največjo izpolnitev.

Fromm (2008) je o ljubezni zapisal, da ljubezen ni samo usoda, ampak tudi delo. Ljubezen ne nastane le iz sposobnosti sočutja, temveč tudi iz pričakovanja, da bomo deležni zanimanja in sočutja drugega. Na tej podlagi so mogoči zelo različni koncepti ljubezni. Partnerski odnosi so naša najbolj intimna povezava. So kraj, kjer plešemo med tem, kar si najbolj želimo in česar se najbolj bojimo.

Na delavnicah bomo spregovorili o tem kaj je tisto kar nas izpolni v ljubezni in partnerstvu, katera so tista naša iluzorna pričakovanja, ki kradejo našo pozornost in krčijo naše sposobnosti prepoznavanja lepote zadovoljstva s sadovi vloženega dela na odnosu, kako se soočati z osamljenostjo, pomankanjem ljubezni in nezaupanjem. Naučili se bomo tehnik reševanja problemov, usklajevanja različnih interesov, sprejemanja drugačnosti in negovanja odnosa. Predvsem pa zaupati samemu sebi v ljubezni in partnerstvu.

V današnjem času nenehnih pritiskov po tem kakšni bi »morali« biti, se težko nenehno počutimo samozavestni in zadovoljni sami s seboj.

Obenem čutimo nenehne pritiske po doseganju standardov telesne privlačnosti, kar vodi v nezadovoljstvo z našo zunanjo podobo, nizko samozavest in nizko samospoštovanje.

Na delavnici tako spoznavamo kako današnja družba obravnava posameznika in njegovo zunanjo podobo. Učimo se različnih tehnik povečevanja samozavesti, soočanja z negativnimi zunanjimi vplivi, krepitve samospoštovanja, prepoznavanja lastnih pozitivnih lastnosti ter sprejemanja samih sebe. Spoznavamo kako sami nase in na svoj zunanji videz gledamo iz različnih vidikov ter kako sprejemamo sami sebe, takšne kot smo.

Različna razpoloženjska stanja, zunanje omejitve in naši stili razmišljanja nam mnogokrat preprečujejo polno živeti in uživati življenje.
Najpogosteje so to stres, negativna čustva, strahovi, skrbi, žalost in negativna razmišljanja. Namen srečanje je naučiti se prepoznati, razumeti in soočiti se temi stanji in omejitvami, spoznati mehanizme povezav med telesom, mislimi in čustvi in se naučiti enostavnih vaj za sproščanje energijskih potencialov čustev, uma in telesa.
Vsebina se nanaša na: povezanost telesa, uma in čustev, obvladovanje negativnih čustvenih stanj, tehnike obvladovanje stresnih situacij in sproščanje, soočanje s strahovi, skrbmi in anksioznimi stanji, soočanje z žalostjo, izgubami in depresivnimi stanji ter na vzgoja optimizma, pozitivnega mišljenja in humorja.

Stiske otrok in mladostnikov so se v današnjem času še bolj razširile ter poglobile. Veliko otrok stiske doživlja v samoti, brez pomoči, njihove težave pa tako ostajajo prezrte. Vse to vpliva tako na medosebne odnose otrok kot tudi na odnos otroka s samim seboj.

V Brst psihologiji ustvarjamo podporno okolje za otroke in mladostnike ter se trudimo za destigmatizacijo in krepitev duševnega zdravja ter preprečevanje škodljivega vedenja otrok in mladostnikov. Zato tudi sodelujemo s šolami pri izvedbi delavnic za krepitev duševnega zdravja, podporo medosebnih odnosov ter preventivi škodljivega vedenja.

Šolam ponujamo sklop interaktivnih preventivnih delavnic z uporabo metod kognitivno-vedenjske terapije na temo duševnega zdravja ter sklop preventivnih delavnic z uporabo gledališke pedagogike za preprečevanje škodljivega vedenja.

Za šole izvajamo naslednje delavnice:

Ko zase skrbim, svoje duševno zdravje krepim
Doživljanje in obvladovanje anksioznosti/tesnobe
Krepitev samopodobe

Vse poletje v enem dnevu – medvrstniško nasilje
Alohol in sovoboda – uporaba alkohola
Spletne nevarnosti – varnost na spletu

Naročanje: delavnice@brst-psihologija.si

 

Ker imamo širok spekter znanja različnih področjih po potrebi naročnika tematike tudi prilagodimo, dodelamo in nadgradimo.

“Sreča in  zadovoljstvo v življenju sta stanja, za katera se je potrebno  aktivno in nenehno truditi.”

Izvedba

Način izvedbe prilagodimo potrebam naročnika

Več informacij

 info@brstpsihologija.si
  068 182 817