Predavanja in izobraževanja

Preko izobraževanj, delavnic in predavanj pomagamo ljudem v medsebojnih odnosih, podajamo znanje z različnih področji psihologije, skupaj izvajamo vaje, ki pomagajo pri urejanju odnosov, premagovanju stresa, krepitvi samopodobe. Znotraj skupine delimo izkušnje, tegobe, si medsebojno pomagamo in iščemo skupne rešitve ter širimo obzorja.

Krepitev duševnega zdravja
Obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti
Moja kariera, moja lastna mojstrovina
Produktivnost in obvladovanje časa
Dobra samopodoba na delovnem mestu
Upravljanje s spremembami
Dobri odnosi in komunikacija
Javno nastopanje
Program krepitve socialnih veščin

TRIKI ZA BOLJŠI VSAKDAN

Delavnica je namenjena razvoju veščin za dobro delovanje in vitalnost na čustveni, miselni in vedenjski ravni. Dotika se načinov soočanja z obremenjujočimi situacijami v življenju, obvladovanja napetosti, krepitve samozaupanja in iskanja zagona za opravljanje različnih obveznosti.

V sproščenem okolju udeleženci odkrivajo svoje moči, se naučijo nekaj novega o sebi in drugih ter najdejo načine notranje umiritve in sprostitve. Spoznajo celostni pomen krepitve duševnega zdravja, kaj le-ta pomeni, na katera področja v življenju vpliva in kako lahko skrbijo zanj v vsakdanjem življenju.

VSEBINA

Na delavnici udeleženci spoznavajo:

Kako krepiti svoje duševno zdravje in skrbeti za dobro počutje?
Kako se soočiti z obremenjujočimi življenjskimi situacijami?
Kako obvladovati neprijetna čustva, kot so jeza, strah in žalost?
Kako misli vplivajo na čustva in vedenje?
Kako bolj zaupati vase, v svoje sposobnosti?
Kako uravnotežiti različna življenjska področja?

Stres je skoraj vsakodnevni spremljevalec sodobnega človeka. Pogosto ga imenujemo kar “tihi ubijalec”, saj vpliva na razvoj številnih fizičnih in psihičnih bolezni. Največji stres povzročajo stalne, drobne stiske in konflikti, ki jim ni videti konca, kljub našim lastnim prizadevanjem, da bi jih obvladali. Zato je ključnega pomena, da se naučimo prepoznavati in premagovati situacije, ki nas bremenijo in nam preprečujejo, da bi dobro živeli.

VSEBINA

Skozi program spoznavamo stresne situacije, se učimo tehnik soočanja s stresom, spoznavamo kako preprečiti izgorelost, obvladati negativna občutja ter se truditi za notranji mir in dobro počutje.

Odkrivamo, kako se stres odraža na posameznikovem vedenju, mislih, čustvih in telesu. Spoznavamo izvore stresa ter se učimo prepoznavanja in preprečevanja psihične in emocionalne izgorelosti.

Dotikamo se tematik, kot so: prepoznavanje stresorjev, soočanje z neprijetnimi čustvi, obvladovanje pritiskov, krepitev odzivnosti na stres itd. Naučimo se tehnik globokega sproščanja, prepoznavanja in spreminjanja omejujočih misli ter krepitve notranjih moči. Hkrati vpeljemo področja, kot so optimizem, humor in kreativno reševanje problemov.

Ljudje danes vse pogosteje sami usmerjamo svojo poklicno pot, svojo kariero. Delo predstavlja eno izmed osrednjih področij življenja. Uspeh v poklicu je nemalokrat odvisen od našega zadovoljstva s tem, kar delamo.

Spoznavamo sodobne poglede na delo in kariero, se učimo veščin uspešnih ljudi ter tehnik prepoznavanja in razvijanja naših najboljših potencialov.

Srečanja predstavljajo kombinacijo predavanj, vaj, samoocen in analiz. Vsebine se nanašajo na razvijanje karierne poti, odnose do dela, medosebne odnose, mreženje, premagovanje omejitev, pridobivanja veščin, izkoriščanja potencialov. Učimo se vztrajnost pri premagovanju ovir, komunikacija, nastopanje, asertivnega vedenja in predvsem prepoznavanja in razvijanja talentov in sposobnosti.

Vsi imamo na voljo enako količino časa. Toda, kako ravnati s to dobrino, da bomo postorili vse dnevne obveznosti in obenem imeli možnost ukvarjati se s prijatelji, hobiji, družino?

Nekakovostno obvladovanje časa preprečuje doseganje zastavljenih ciljev ter povzroča stres in skrbi, zato je dobro razviti mehanizme s katerimi čim bolj upravljamo čas, ki nam je na voljo.

VSEBINA

S pomočjo programa se naučimo različnih tehnik obvladovanja časa, spoznamo, kako omejiti motilce in kratilce časa ter kako si lahko dobro organiziramo dan.

Dotaknemo se tematik, kot so: postavljanje prioritet, prepoznavanje potreb in zastavljanje ter uresničevanje ciljev.

Naučimo se, kako si lahko izdelamo svoj lasten načrt obvladovanja časa ter si tako zagotovimo urejeno delovanje in veliko prostora za aktivnosti, ki nam ugajajo in nas bogatijo.

Dobra samopodoba predstavlja prvi korak k dobremu počutju. Kadar je naša predstava o sebi dobra lažje dosegamo cilje, smo bolj samozavestni, bolj znamo izkoristiti svoje lastnosti, ne ustrašimo se toliko izzivov ter bolj učinkovito delujemo.

VSEBINA

Kaj je samopodoba? Kako nastane? Od česa je odvisna?
Koliko in kakšne vrste samopodob imamo?
Kako najti in izraziti svoje pozitivne lastnosti in karakteristike?
Kako skrbeti zase in za dobro predstavo o sebi?
Kako sprejeti tisto, kar nam pri sebi ni všeč?
Kako spremeniti stvari, ki nas pri sebi preveč obremenjujejo ter omejujoče vplivajo na naše delovanje v zasebnem in poslovnem okolju?
Kako naše misli in prepričanja vplivajo na našo predstavo o sebi? Kako lahko na preprost način povečamo samozavest in si dvignemo razpoloženje?

Spremembe so edina stalnica sodobnega časa in predstavljajo eno osrednjih področjih vodenja in delovanja organizacij. Spremembe, ki vplivajo na delovne procese so lahko notranje: sprememba lastništva, organizacijske strukture, vodenja, uvajanje novih izdelkov/storitev, ali zunanje: novi zakoni, regulative, okoljska kriza, pandemije, finančna kriza itd.
Za dobro delovanje organizacije je ključno, da se tako vodstvo, kot tudi zaposleni naučijo dobrega, učinkovitega in hitrega prilagajanja spremembam.

VSEBINA

Udeleženci se naučijo, kako se soočiti s presenečenji, ki jih prinašajo nenadne spremembe;
Dotaknemo se tem, kot so: odpori do sprememb, obvladovanje navideznega kaosa ter motivacija za spremembe;
Spoznamo primerne načine komuniciranja sprememb ter transformacijsko krivuljo sprememb;
Obenem vključimo tudi elemente pozitivne psihologije, kot so kreativnost, humor in optimizem.

Dobri odnosi v delovni organizaciji predstavljajo močno spodbudo za delo, vir iznajdljivosti in ustvarjalnosti. Na drugi strani, slabi odnosi upočasnijo delo, povzročajo več napak ter vplivajo na nezadovoljstvo zaposlenih, njihovo slabšo produktivnost in učinkovitost. Ključ uspešnih odnosov je predvsem dobra komunikacija ter medsebojno razumevanje. Dobre komunikacijske veščine so ključ do zdravega in uspešnega delovnega okolja.

VSEBINA

Spoznavamo pomen dobrih odnosov v organizaciji;
Učimo se, kako urejati in vplivati na odnose ter kako obvladovati konfliktne situacije;
Spoznavamo stile komuniciranja in se učimo, kako jih uporabiti v posameznih situacijah;
Učimo se o povezovalni in razdiralni komunikaciji;
Spoznavamo asertivno komunikacijo (konstruktivno podajanje kritike, pohvale, zahteve, odklonitev prošnje, postavljanje osebnih mej, itd.).

Z dobrim javnim nastopom pritegnemo pozornost svojega občinstva ter s tem dobimo priložnost, da sporočimo tisto, kar želimo.

Namen izobraževanja je izpopolnitev svojega javnega nastopa ter spoznavanje načinov, ki posamezniku omogočijo, da na čim bolj učinkovit način preda tisto, kar si želi, naredi dober vtis ter doseže namen svojega sporočanja. Obenem se udeleženci preko delavnice naučijo obvladovati tremo in strah pred izpostavljenostjo ter bolj samozavestno in sproščeno delovati v predstavitvah, na predavanjih, sestankih in v pogajanjih.

VSEBINA

Prvine dobrega javnega nastopa;
Prilagoditev javnega nastopa občinstvu;
Ohranjanje pozornosti občinstva;
Verbalna komunikacija;
Neverbalna komunikacija;
Veščine dobrega govorca;
Razumevanje sebe za boljši javni nastop;
Pomen telesne in govorne aktivacije;
Strah in trema pred javnim nastopanjem.

IZVEDBA

Se prilagodi potrebam naročnika.

Možna je izvedba v obliki delavnice ali TRENINGA JAVNEGA NASTOPANJA
s 5-8 srečanji po 2 šolski uri (odvisno od velikosti in
predhodne pripravljenosti skupine).

SOCIALNE VEŠČINE

Ekipe, kjer posamezniki nimajo dobro razvitih socialnih veščin, se srečujejo z več medsebojnimi nesoglasji, konflikti, potrebujejo več časa za reševanje problemov, srečujejo se s težavami pri delegiranju nalog in so manj produktivne, kar vpliva na splošno uspešnost podjetja.

So veščine, ki jih uporabljamo pri interakciji z drugimi. Pripomorejo k boljšemu medsebojnemu sodelovanju, izražanju lastnih potreb/želja in razumevanju potreb/želja drugih. So veščine jasnega izražanja, dobrega poslušanja, reševanja konfliktov ter sprejemanja in deljenja kritik/pohval. Pripomorejo k krepitvi odnosov ter boljši delovni učinkovitosti.

VSEBINA PROGRAMA
Udeleženci se naučijo obvladovanja zadreg pri stikih z drugimi;
Trenirajo veščine uveljavljanja osebnih interesov, postavljanja mej ter ravnanja s komplimenti in kritiko;
Učijo se odprte, prijazne in spoštljive komunikacije;
Krepijo komunikacijske veščine – poslušanje, jasno izražanje, razumevanje, socialna komunikacija.
Spoznavajo, kako sprejeti sebe v vseh situacijah, kako narediti prvi korak v stiku z drugimi ter kako ohranjati dobre medsebojne odnose;
Učijo se obvladovanja konfliktnih situacij;
Trenirajo soočanje z neprijetnostmi ob izpostavljenosti (na primer pri predstavitvah, javnem nastopanju).

 

Ker imamo širok spekter znanja različnih področjih po potrebi naročnika tematike tudi prilagodimo, dodelamo in nadgradimo.

“Sreča in  zadovoljstvo v življenju sta stanja, za katera se je potrebno  aktivno in nenehno truditi.”

Izvedba

Način izvedbe prilagodimo potrebam naročnika

Več informacij

 info@brstpsihologija.si
  068 182 817