Človek in delo

Podjetjem omogočamo sodelovanje na različnih področjih krepitve zaposlenih.

Upravljanje talentov
Osebnostni treningi
Vodenje in prodaja
Organizacijska kultura
Izbor kadrov
Program promocije zdravja

Kompetence
oblikovanje kompetenc za vodilno ali prodajno osebje, izvedba meritve kompetenc, vključeno s 360 stopinjsko povratno informacijo, svetovanje po izvedeni meritvi.

Coaching
individualni ali skupinski (zelo majhne skupine) coachingi vodilnih in ostalih zaposlenih, izboljšujejo lastno udejstvovanje v službi, spodbujajo kreativnost, zadovoljstvo pri delu in vodijo k doseganju večje produktivnosti.

Izobraževanje in treningi
izobraževanje s področja veščin vodenja in veščin prodaje

Letni pogovori
načrtovalno motivacijsko in razvojno orodje, oblikovanje sistema, usposabljanje za izvajanje, podajanje povratnih informacij vodjem ter coaching vodjem, izdelava poročil in planov glede razvrščanja zaposlenih, izobraževanja, klime in kulture ter motivacije.

Kriteriji ocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti
oblikovanje kriterijev, tako da odražajo realno in želeno stanje organizacije, oblikovanje sistema in vključitev v gibljivi del nagrajevanja, evalvacija izvajanja.

• Prepoznavanje in učinkovito obvladovanje stresa in izgorelosti
• Z dobrimi socialnimi veščinami do dobrih odnosov (prodorna komunikacija, socialne veščine, asertivnost)

Individualno svetovanje
svetovanje pri urejanju in reševanju težav osebne narave v delovni organizaciji, trpinčenju na delovnem mestu, privajanja na nove oblike dela, nova delovna mesta, izgubo zaposlitve.

Kompetence
oblikovanje kompetenc za vodilno ali prodajno osebje, izvedba meritve kompetenc, vključeno s 360 stopinjsko povratno informacijo, svetovanje po izvedeni meritvi.

Coaching
individualni ali skupinski (zelo majhne skupine) coachingi vodilnih in ostalih zaposlenih, izboljšujejo lastno udejstvovanje v službi, spodbujajo kreativnost, zadovoljstvo pri delu in vodijo k doseganju večje produktivnosti.

Izobraževanje in treningi
izobraževanje s področja veščin vodenja in veščin prodaje

Letni pogovori
načrtovalno motivacijsko in razvojno orodje, oblikovanje sistema, usposabljanje za izvajanje, podajanje povratnih informacij vodjem ter coaching vodjem, izdelava poročil in planov glede razvrščanja zaposlenih, izobraževanja, klime in kulture ter motivacije.

Kriteriji ocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti
oblikovanje kriterijev, tako da odražajo realno in želeno stanje organizacije, oblikovanje sistema in vključitev v gibljivi del nagrajevanja, evalvacija izvajanja.

Vrednote
oblikovanje vrednot, povezovanje vrednot z drugimi kadrovskimi sistemi, npr. nagrajevanje, izobraževanje

Komunikacija
bonton, sestanki, veščine komuniciranja.

• Intervjuji
• Psihološka testiranja (link do opisa psiholoških testiranj)
• Usposabljanje vodij in kadrovskih sodelavcev za izvajanje intervjujev

Oblikovanje programa promocije zdravja za posamezno organizacijo (v okviru izhodišč zakona o varstvu pri delu, 6. in 32. člen ter usmeritev EU komisije)

“Z razvojem potencialov zaposlenih, spodbujamo učinkovito spoprijemanje z ovirami in krepimo organizacijsko klimo podjetja. Zadovoljni zaposleni = zadovoljno podjetje.”

Potek

Način izvedbe prilagajamo potrebam naročnika.

Več informacij

 info@brstpsihologija.si
  068 182 817