izobraževanje

[ezcol_1half id="" class="" style=""]Urejanje medosebnih odnosov z dobrimi socialnimi veščinami

Socialne veščine, zlasti  komunikacija, predstavljajo osnovo pri  urejanju odnosov v različnih družbenih situacijah, asertivnost pa nam pomaga, da se zavemo, izrazimo in uveljavimo osebne interese/želje na način, ki je koristen za nas in neškodljiv za druge.

Delavnice so namenjene vsem, ki bi  si želeli izogniti zadregam v kontaktih z ljudmi ter bili  samozavestni in  avtentični v odnosih z ljudmi. Učili in trenirali bomo veščine uveljavljanja osebnih interesov: ravnanje s prošnjami, s komplimenti, z zahtevami, s kritiko, podajanje dobronamerne kritike, negativnega mnenja, reči NE, bili prepričljiv… Z dobro uporabo teh veščin lažje vplivamo na naše življenje in  nadzorujemo dogodke v njem.

Obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti

Življenje brez stresa in napetosti ne obstaja.  Največji stres povzročajo stalne, drobne stiske in konflikti, ki jim ni in ni videti konca, in to navkljub našim lastnim prizadevanjem, da bi jih obvladali.

Skozi program bomo spoznali  lastne stresne situacije, se naučili  soočanja z njimi , se naučili kako preprečiti izgorelost, obvladati negativna občutja ter se truditi za  duševno blagostanje in dobro počutje. Sreča in  zadovoljstvo v življenju sta stanja, za katera se je potrebno  aktivno in nenehno truditi.

Vsebina se nanaša na sodobne ugotovitve o stresu, odražanje stresa na vedenju, mislih, čustvih in telesu, pogled na lastne stresne situacije, izvori stresa, priznavanje stresa, načini soočanja s stresom, kje mi uspeva in kje ne, nenadni dogodki, dovoliti si biti žalosten in nesrečen, vendar ne pretirano dolgo, barometer stresa, tehnike obvladovanja stresa, znaki psihične in emocionalne izgorelosti, preprečevanje psihične in emocionalne izgorelosti, stres in bolezen, tesnoba, trema, straha, soočanje z negativnimi čustvi, tehnike obvladovanja negativnih čustev, tehnike globokega sproščanja, vodena domišljija, psihično blagostanje in dobro počutje, aktivno ukvarjanje s področji pozitivne psihologije: optimizem, humor, kreativno reševanje problemov,….kot preventiva pred stresno izčrpanostjo, vaje dobrega počutja, povečati pozornost samemu sebi.

Poznati sebe – razumeti druge

Zanimanje za ljudi, kako in zakaj se osebnosti med seboj razlikujejo, sega že v pradavnino. Kdo sem, kaj sem, kakšni so drugi, zakaj reagiram ravno na tak način, zakaj se mi določeni problemi in konflikti kar naprej ponavljajo,… večna vprašanja s katerimi se srečuje vsak človek. Poznati svojo osebnost nam pomaga, da bolje razumemo sebe, v odnose z drugimi pa stopamo bolj prodorno in zadovoljujoče. Na delavnicah bomo spoznali kako raziskovati svoj lastni jaz, kako se izpopolniti v odnosu do sebe in drugih in kako se razvijati.

Vsebina se nanaša na: oblikovati/narediti  smisel samega sebe v  socialnem okolju – moj lasten pomen in namen v socialnem okolju, kaj nas določa, osebnostne lastnosti in temperament, moji talenti, samopodobo, samozavest, kdo sem, kakšen sem, kako se cenim – dati sebi vrednost, samo vzgoja, emocije, emocionalna inteligentnost, emocionalna stabilnost,  stili razmišljanja, avtomatskih misli, prepričanja, ustvarjalno razmišljanje, jaz v modernem svetu, kaj  so moji motivi, želje, potrebe, usklajevanje sebe s pričakovanji okolice, jaz v relaciji do drugih, odnosi, konflikti, sprejemanje drugačnosti, komunikacija in vedenje.

Živimo polno življenje – dobro počutje, radost in veselje

Različna razpoloženjska stanja, zunanje omejitve in naši stili razmišljanja nam mnogokrat preprečujejo/onemogočajo v polnosti živeti in uživati življenja. Najpogosteje so to stres, negativna čustva, strahovi, skrbi, žalost, negativna verižna razmišljanja ipd. Namen srečanje je naučiti se prepoznati, razumeti in soočiti se temi stanji in omejitvami,  spoznati mehanizme povezav med telesom, umom in čustvi in se naučiti  enostavnih vaj za sproščanje energijskih potencialov čustev, uma in telesa za bolj polno, zdravo in veselo življenje.

Vsebina se nanaša na: povezanost telesa, uma in čustev, čustva in obvladovanje negativnih čustvenih stanj, stres, tehnike obvladovanje stresnih situacij in sproščanje, posledice stresa, soočanje s strahovi, skrbmi in anksioznimi stanji, soočanje z žalostjo, izgubami in depresivnimi stanji in na vzgoja optimizma, zdravilni humor

Prožnost našega uma – trening mentalnih sposobnosti

Našo možgani predstavljajo enega najpomembnejših in najskrivnostnejših organov. Podobno kot je za dolgo vitalnost telesa potrebno gibanje in druge športne aktivnosti, je za dolgo mentalno vitalnost in bistrost naših misli potrebno izvajati treninge, ki krepijo naše miselne sposobnosti. Skozi celo življenje se lahko učimo, pridobivamo veščine in z nenehnimi vajami skrbimo, da nam naučeno in pridobljene ne odteče proč.

Vsebina se nanaša na: vrste mišljenje, logično, analitično, ustvarjalno,…..tehnike razmišljanja, treniranje spomina, pozornost, koncentracija, reševanje problemov, prilagodljivost, prožnost misli in hitrost mišljenja in na uporabiti kapacitete uma za vpliv na zdravje in na simptome.

Moja kariera, moja lastna mojstrovina

Ljudje danes vse pogosteje sami usmerjamo svojo poklicno pot, svojo kariero. Delo predstavlja eno izmed osrednjih področij življenja. Uspeh v poklicu je nemalokrat odvisen od  našega zadovoljstva s tem, kar delamo. Delavnice so namenjene vsem, ki bi želeli izvedeti kaj več o sodobnih pogledih na delo in kariero, se naučili vplivati na lastno poklicno pot in si pridobiti veščine pridobivanja dela, službe, biti uspešen…

Srečanja se izvajajo v sklopih po dve uri in predstavljajo kombinacijo predavanj, vaj, samoocen in analiz.  Skozi delavnice bomo izdelali lasten karierni načrt.  Vsebine se nanašajo na: sodobni pogledi na delo, kariero, moj odnos do dela, karierna sidra, odločanje za poklic, moje želje, motivi, potrebe, kaj me veseli, poznavanje samega sebe, sposobnosti, omejitve, vrednote, prepričanja – česa sem zmožen, kakšen so moje danosti, »ponujanje« samega sebe: dobra predstavitev, ustvarjalni pristopi pri predstavitvi samega sebe, prepričljivost, zaposlitveni razgovori, vztrajnost pri premagovanju ovir, komunikacija, nastopanje, asertivno vedenje, iskanje službe ali oblikovanje lastnega dela, izdelava lastnega kariernega načrta, individualno svetovanje.

Dobro obvladovanje časa, usklajenost dela in privatnega življenja

Vsi imamo na voljo enako količino časa. Kako ravnati s to dobrino, da  bomo postorili vse dnevne obveznosti in obenem imeli možnost ukvarjati se z družino, prijatelji, hobiji, pa  ni enostavno.

S pomočjo načrtovanja, omejevanja motilcev in kratilcev časa, z uvedbo »tihe ure«, s postavljanjem prioritet, z osredotočanjem na trenutno aktivnost ipd. si lahko izdelamo svoj lasten načrt obvladovanje časa in si tako zagotovimo urejeno delovanja in veliko prostora za aktivnosti, ki nam ugajajo in nas bogatijo.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter id="" class="" style=""] V skupni spoznavamo sebe v odnosu do drugih, skupina nam nudi oporo in možnost izmenjave izkušenj.[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end id="" class="" style=""]izobrazevanje[/ezcol_1quarter_end]