DELAVNICA / WORKSHOP

GESTALT GLEDALIŠČA / GESTALT THEATRE

 

Gestalt gledališče je integrativen, celosten in ekspresiven pristop k psihoterapiji in osebnostnemu razvoju. Združuje pristope gestalt terapije, dramaterapije, uporabne improvizacije in gledališča izkušenj.

Gestalt terapija predstavlja teoretični in konceptualni okvir, metode in tehnike pa izvirajo iz uporabne drame in gledališča.

Gestalt gledališče je namenjeno spodbujanju zavedanja z gibanjem, delom s telesom, dramskimi tehnikami, kot so improvizacija, oblikovanje značaja in igre vlog.

 

Gestalt Theatre is an integrative, holistic, and expressive approach to psychotherapy and personal development. It brings together approaches of Gestalt Therapy, Dramatherapy, Applied Improvisation, and Theatre of Experience.

While Gestalt Therapy provides a theoretical and conceptual framework, the methods and techniques originate in applied drama and theatre. Gestalt Theatre aims at fostering awareness through movement, bodywork, drama techniques as is improvisation, character building, and role-plays.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

→  Psihoterapevtom, psihologom, socialnim delavcem, osebnostnim coachom, gledališkim pedagogom in posameznikom, ki bi radi svoje delo obogatili s pristopom gestalt gledališča.

 
WHO IS WORKSHOP AVAILABLE TO?

→   Psychotherapists, Psychologists, Personal Coaches, Trainees in psychotherapy, Social Workers, Drama educators and others who would like to get experiential insight into the Gestalt Theatre approach.

Na izkustveni delavnici bodo udeleženci spoznali osnovna načela gestalt gledališča, ki je še posebej uporabno orodje pri delu s skupinami (v terapevtskem in osebnostno razvojnem okviru), njegove tehnike pa so uporabne tudi pri individualnem delu s strankami.

Tehnike, ki jih bomo na delavnici uporabljali so v gestalt gledališču namenjene spodbujanju zavedanja s pomočjo gibanja, dela s telesom, gledaliških tehnik ter improvizacije, oblikovanja likov in igranja vlog.

Te vodijo k razširjenem zavedanju, globljemu razumevanju sebe in drugih, razumevanju potreb ter notranjih in medosebnih konfliktov.

Podrobna vsebina delavnica bo prilagojena znanju in izkušnjam udeležencev z gestalt terapijo in gledališkimi metodami. Zato vas prosimo, da ob prijavi izpolnite vprašalnik.

Organizatorji bodo poskrbeli za odmor za kavo (prigrizki, sadje, kava, čaj) ter sobotno kosilo. V primeru, da boste potrebovali pomoč z nastanitvijo, nas lahko kontaktirate.

 

In this experiential workshop, participants will learn the basic principles of Gestalt theatre, which is a particularly useful tool for working with groups (in a therapeutic and personal development context), but its techniques are also useful for individual work with clients.

The techniques we will use in the workshop are designed to promote awareness through movement, body work, theatre techniques, improvisation, character building and role-playing.

These lead to an expanded awareness, a deeper understanding of self and others, an understanding of needs and of inner and interpersonal conflicts.

The detailed content of the workshop will be tailored to the participants’ knowledge and experience with Gestalt therapy and applied theatre methods. Therefore, please fill in the questionnaire when registering.

The organisers will provide a coffee break (snacks, fruit, coffee, tea) and lunch on Saturday. If you need help with accommodation, please contact us.

 

DELAVNICA BO POTEKALA V ANGLEŠKEM JEZIKU!

ŠTEVILO MEST JE OMEJENO!

DATUM IN ČAS / DATE AND TIME

 

 

 

6. 5 . – 8. 5. 

PETEK/ FRIDAY: 16:00 – 20:00

SOBOTA / SATURDAY: 9:30 – 19:00

NEDELJA / SUNDAY.: 9:30 – 14:00

 

 

 

LOKACIJA / LOCATION

 

 

 

 

LUK – Medgeneracijski center Kranj

Cesta talcev 7, 4000 Kranj

 

Parkirišče je na voljo ob stavbi.

 

 

 

CENA / PRICE

 

 

 

 

 

220,00 € + DDV

 

 

 

 

DELAVNICO BO VODIL / ABOUT THE TRAINER

Tomáš Andrášik

Magistriral je iz pedagogike in opravil kompleksno usposabljanje iz integrativne gestalt terapije (INSTEP). Dela kot zasebni psihoterapevt in vodi terapevtske skupine, ki združujejo gestalt terapijo z gledališčem in improvizacijo. Tomáš je tudi predavatelj in raziskovalec na Pedagoški fakulteti Masarykove univerze v Brnu, kjer poučuje uporabno gledališče in vodi samo izkustvene tečaje za bodoče učitelje.

Tomáš Andrášik, Mgr., earned a master’s degree in education and completed complex training in integrative Gestalt therapy (INSTEP). He works as a private psychotherapist and runs therapeutical groups integrating Gestalt therapy with drama and improv. Tomáš is also a lecturer and researcher at the Faculty of Education, Masaryk University, Brno, where he teaches applied drama and facilitates self-experiential courses for prospective teachers.

Cena delavnice:

220,00€ + DDV

 

POGOSTA VPRAŠANJA

KAKO SE LAHKO PRIJAVIM? / HOW CAN I APPLY?

  1. Kliknite na gumb: “Prijava na spletno delavnico”.
  2. Izpolnite obrazec in izberite način plačila.
  3. Po prejemu nakazila vam bomo na elektronski naslov poslale potrdilo o plačilu in dokončni prijavi na delavnico.

Mesto na delavnici vam je zagotovoljeno po prejemu nakazila!

 

      1. Click on the “registration” button.

      2. Fill in the form and choose your payment method.

      3. Once we receive your payment, we will send you an email confirmation of your payment and your final registration for the workshop.

Your place in the workshop is guaranteed once the deposit is received!

LAHKO PRIJAVNINO PORAVNAM V VEČ OBROKIH? / CAN I PAY THE REGISTRATION FEE IN SEVERAL INSTALMENTS?

Lahko, če se odločite za prijavnino preko bančnega nakazila.

Pišite nam na: kaja@brstpsihologija.si in uredili bomo zadevo.

 

You can if you choose to pay the registration fee by bank transfer.

Contact us at: kaja@brstpsihologija.si and we will arrange it.

KAJ SE ZGODI, ČE SE DELAVNICE NE MOREM UDELEŽITI? / WHAT HAPPENS IF I CANNOT ATTEND THE WORKSHOP?

Ne skrbite.

Mesto na delavnici lahko prepustite drugi osebi.

V primeru, da se delavnice ne morete udeležiti in nam to sporočite do 14 dni pred potekom delavnice, vam vrnemo prijavnino.

V primeru odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov, vam prav tako vrnemo prijavnino.

 

Don’t worry.

You can give your place to another person.

If you are unable to attend the workshop and you let us know up to 14 days before the workshop, we will refund your registration fee.

In case of absence due to health reasons, we will also refund your registration fee.

STOPITE V STIK Z NAMI