Dogodki

Delavnica za lažje razumevanje in obvladovanje anksioznih stanj

LJUBLJANA, 9. 10. 2019
HOTEL GLORIA
Dunajska c. 191, 1000 Ljubljana

Delavnica za krepitev samopodobe

KRANJ, 14. 10. 2019
KOVAČNICA
Župančičeva ulica 22, 4000 Kranj

Delavnica za krepitev samopodobe

LJUBLJANA, 6. 11. 2019
HOTEL GLORIA
Dunajska cesta 191

 
 
Delavnica za lažje obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti

KRANJ, 21. 10. 2019
KOVAČNICA
Župančičeva ulica 22, 4000 Kranj

Delavnica za lažje obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti

LJUBLJANA, 13. 11. 2019
HOTEL GLORA
Dunajska c. 191, 1000 Ljubljana